Home
SIG
Events
Initiatives
Blog
The Team
Office Bearers
Satvik Golechha
Chair
Mudit Shivendra
Vice Chair
Shreyasi Ghosh Ray
Secretary
Syed Hamza Zaidi
Treasurer
Prarabdh Garg
SIG Lead
Ishita Bhatnagar
Webmaster
Tanmay Bhat
Events Chair
Dushyant Yadav
Geek Chair
Ashrya Agrawal
Core Team Member
Team Members
Racchit Jain
Exploration Team Lead
Tirth Jain
Development Lead
Sumantrak Mukherjee
ML Lead
Kavya Shree
Design Lead
Atharva Chandak
Membership Lead
Nandan Parikh
Game Development lead
Paul James Kallumkal
Competitive Coding Lead
Abhirath Anupam Joshi
Outreach Lead
Rohit Ramaprasad
Tanya Garg
Sparsh Kasana
Navaneeth Raghunath
Samina Mulani
Yash Gulati
Pranay Venkatesh
Akshat Garg
Anshal Shukla
Uday Singla
Pritika Ramu
Pratham Neeraj Gupta
Ritik Upmanyu
Mihir Srivastava
Lakshay Munjal
Shivi Mittal
Aditya Prakash
Priyanshu Shukla
Batchu Akash
Ayush Suman
Chirag Wadhwa
Aniket Jain
Lokin Thirunathan
Lalit Kumar Jena
Preetika Verma
Vighnesh Ganesh
Anirudh Singh